Alkmaar · 25 september 2023

Verzoek tot onderzoek naar oprichting Woonraad in Alkmaar

De oppositie wil dat het college van Alkmaar het oprichten van een Alkmaarse Woonraad van woningenzoekenden en bewoners onderzoekt. In Alkmaar is de woningmarkt al geruime tijd overspannen door een tekort aan betaalbare en geschikte woningen.

Deze raad zou een actieve rol moeten gaan spelen in toekomstige participatietrajecten. De woonraad moet de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen door bewoners en omwonenden uit verschillende wijken, van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden en voor alle beoogde type woningen te betrekken met de nadruk op woningzoekenden uit de regio Alkmaar.

Op dit moment worden woningzoekenden in Alkmaar niet meegenomen in participatieprocessen en zou een Woonraad een goed instrument zijn om dit te bereiken.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!