Alkmaar · 18 juli 2023

Zorgen bij bewoners woonzorgproject Omval

Er zijn in Alkmaar plannen voor een woonzorgproject aan de Omval met de naam Fetura. Fetura Wonen moet een begeleide woonplek worden. De inwoners van Alkmaar die mogelijk gaan wonen in het woonzorgproject hebben een indicatie Wet Langdurige Zorg 6. Dat duidt op inwoners die 24 uur zorg nodig hebben en gaat om intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een beperking of mensen met een psychische aandoening.

Bij Fetura gaat het specifiek om mensen met een beperking incombinatie met psychische problematiek. Er is in de buurt van de Omval grote zorg over mogelijke overlast vanwege bijvoorbeeld drugsgebruik en dealen, wat geen onbekend gedrag is bij mensen met een WLZ 6 indicatie.

Fetura is nu tijdelijk gehuisvest in Heerhugowaard en daar is er nauwelijks sprake is van overlast voor de omwonenden. Het gaat om een kleinschalig woonprogramma van 12 cliënten, passend bij de schaal van Alkmaar en de omgeving van de Omval.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!