Dijk en Waard / Natuur · 23 mei 2024

Het vleermuisseizoen in gemeente Dijk en Waard is geopend!

“Al vleermuizen gevonden?” Regelmatig ontvangen de rondfietsende vleermuisonderzoekers de enthousiaste vraag hoe het onderzoek verloopt. Recent zijn Bureau Endemica en Natuurlijke Zaken begonnen met hun zoektocht naar vleermuisverblijven binnen diverse woonkernen van Gemeente Dijk en Waard.

Met de resultaten van dit onderzoek wordt het straks makkelijker om uw huis te isoleren. Want huiseigenaren zijn door de Omgevingswet verplicht om beschermde diersoorten die in een gebouw wonen geen schade toe te brengen. Voordat u uw spouwmuur of dak (van buitenaf) mag isoleren, is eerst onderzoek nodig naar beschermde diersoorten.

De gemeente faciliteert het onderzoek, dat scheelt inwoners gedoe en kosten. Ecoloog Richard Witte vertelt: “Soms vertellen de bewoners waar ze zelf altijd vleermuizen zien, bijvoorbeeld als ze hun hond uitlaten ’s avonds laat. Ook zijn er bewoners die weten dat ze vleermuizen hebben als medebewoner in hun eigen huis en geven dit aan ons door. Prachtig!”

Verspreid in de periode tot en met augustus 2025 zoeken de ecologen ’s nachts naar de verblijfplaatsen van vleermuizen. Daarnaast komen ze ook nog overdag langs om broedende vogels te onderzoeken. Zie voor meer informatie: www.dijkenwaard.nl/vleermuis.

error: Content is protected !!