Duinstreek · 27 mei 2024

Onderstel ‘stopcontact’ TenneT voor windpark west Beta voor kust Egmond aan Zee geïnstalleerd

Vorige week donderdag werd de jacket op een drijvend ponton vanuit de haven van Vlissingen naar de eindbestemming gevaren op zo’n 53 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee. Daar is de staalconstructie van 49 meter hoog met een gewicht van ruim 2.100 ton afgelopen weekend door het hijsschip Sleipnir (Heerema Marine Contractors) van het drijvende ponton getild en op de zeebodem geplaatst.

Verankerd

Met behulp van heipalen, die tot meer dan 50 meter in de zeebodem zijn geheid, is het onderstel op de vier hoekpunten stevig verankerd. Deze heipalen zitten in grote buizen van 10 meter die vast gelast zijn aan de voeten van het onderstel. Door de ruimte tussen de palen en de buizen te vullen met cement (grout) krijg je een verbinding die ervoor zorgt dat het platform straks zelfs de zwaarste storm op de Noordzee kan doorstaan.

Bed van stenen

Voorafgaand aan de plaatsing is de bodemgesteldheid ter plekke nauwkeurig onderzocht. Ook is goed gekeken of er zich geen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bevinden. Vervolgens is een groot bed van stenen gestort voor een stevig en vlak fundament. De stenen zorgen ook dat de bodem onder de jacket niet wegspoelt door stroming van het zeewater. Met regulier onderhoud heeft de constructie een minimale levensduur van wel 40 jaar.

Waterpas

Op de jacket is speciale apparatuur geïnstalleerd om de ‘scheefheid’ te meten na de installatie. Hier zijn van tevoren bepaalde toleranties afgesproken, want het is belangrijk dat de topside met daarin de transformatoren volgend jaar waterpas komt te staan. Zo kun je na het heien precies zien hoeveel metaal er van de bovenkant van het jacket moet worden ‘gesneden’ om dit te bewerkstelligen. Voor de veiligheid van de scheepvaart wordt op de jacket tijdelijke navigatieverlichting geplaatst.

Installatie zeekabels

Vanaf het strand Bij Velsen is aannemer NBOS (Boskalis / Orient Cable) momenteel bezig met de installatie van de zeekabels waarmee het stopcontact in 2025 wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Deze kabels (220 kilovolt) worden op veilige diepte gelegd en achter de duinen gekoppeld aan de landkabels. Via deze aansluiting komt de elektriciteit uiteindelijk via het transformatorstation in Wijk aan Zee op de juiste spanning (380 kilovolt) terecht in het hoogspanningsnet. 

Stopcontact op zee

Het stopcontact van TenneT is bedoeld voor het windpark dat RWE/OranjeWind in de komende jaren op zee laat bouwen. Het jacket (onderstel) en de topside (bovenbouw) worden gebouwd door de aannemerscombinatie Equans / Smulders. Via de 700 megawatt netaansluiting brengt de netbeheerder straks de groene stroom bij Velsen aan land. Daarmee komt zo’n 3,3 terawattuur aan duurzame elektriciteit beschikbaar. Dat komt ongeveer overeen met het jaarlijkse verbruik van 1 miljoen huishoudens. Onderstel ‘stopcontact’ TenneT voor windpark west Beta voor kust Egmond aan Zee geïnstalleerd

error: Content is protected !!