Heiloo · 9 januari 2024

De Zeeweg in Heiloo wordt smaller

De Zeeweg in Heiloo wordt smaller

Het college van Heiloo pleit voor voor een herinrichting van de Stationsweg en de Zeeweg. Het verkeersbeleid is gericht op het beter verdelen van het verkeer over het wegennet van Heiloo.

De hoofdwegen moeten beter en overzichtelijker worden voor verkeer over grotere afstanden. Voor de woonstraten zoals de Stationsweg en Zeeweg moeten leefbaarder en veiliger worden ingericht voor fietsers en omwonenden.

De bewoners en het Verkeerspanel benadrukken de aandachtspunten van leefbaarheid, verkeersveiligheid, verkeersdruk en snelheid. In het voorjaar van dit jaar krijgen inwoners van Heiloo de kans om mee te denken over de toekomstige inrichting van het gebied.

error: Content is protected !!