Noord-Holland · 13 juli 2023

Besluiten Provinciale Staten 10 juli

Besluiten Provinciale Staten 10 juli

REGIO – Provinciale Staten Noord-Holland stemden in met de Kaderbrief 2024 met uitgangspunten voor het beleid in 2024 en met de jaarstukken over 2022.  Ook stemden Provinciale Staten in met de zienswijzen op de financiële stukken van de Omgevingsdiensten.

De ambities van de beoogde nieuwe coalitie zijn niet verwerkt in de Kaderbrief voor 2024. De beëdiging van de nieuwe leden van Gedeputeerde Staten (GS) staat op de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 17 juli 2023. 

Provinciale Staten spreken op die dag verder over financiën voor de komende jaren en over het coalitieakkoord van de beoogde coalitie.
Alle ingediende moties, voorstellen, stukken en hamerstukken staan bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 10 juli 2023. 

Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Daar vindt u ook de agenda van 10 en 17 juli.

Foto: Statenleden overleggen tijdens schorsing (aangeleverd)

error: Content is protected !!