Noord-Holland · 18 april 2024

Controle op PFAS in zwemwater

In een brief aan Provinciale Staten laten Gedeputeerde Staten weten dat de provincie bij 46 van de 151 aangewezen zwemwaterlocaties metingen naar PFAS laat uitvoeren door de 3 waterschappen. Deze metingen geven beter zicht op de concentratie van PFAS en eventuele gezondheidsrisico’s.

In de Provinciale Staten van Noord-Holland en in de media is regelmatig aandacht voor PFAS. Deze chemische stoffen breken nauwelijks af en hopen zich daarom wereldwijd op in het milieu. Bij langdurige, intensieve blootstelling kunnen er risico’s optreden voor de gezondheid. De provincie doet daarom op verschillende locaties onderzoek naar PFAS-verontreiniging. 

Zwemwater

Landelijk bestaan er zorgen over te hoge PFAS-concentraties bij aangewezen zwemlocaties en de risico’s voor zwemmers en watersporters. PFAS wordt namelijk op verschillende plekken in verhoogde mate aangetroffen. Op dit moment ligt er nog geen wettelijke verplichting om PFAS bij zwemwater te meten, maar de provincie Noord-Holland wil weten hoe hoog de concentraties zijn. Het Landelijk Zwemwateroverleg (LZO) heeft eerder verzocht dat de twaalf provincies samen met de waterschappen in gesprek gaan over het monitoren van PFAS bij aangewezen zwemlocaties. De provincie neemt nu eenmalig de kosten op zich om PFAS-concentraties twee keer te meten op bepaalde plekken. Deze metingen worden uitgevoerd in april en juli 2024 door de drie waterschappen: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Er wordt op 46 van de 151 zwemlocaties gemeten. Dat komt omdat sommige aangewezen zwemlocaties vlak bij elkaar liggen, waardoor de uitgekozen plekken meerdere locaties vertegenwoordigen. Daarnaast liggen veel van de zwemlocaties aan de kust en hiervoor is een specifiek onderzoek ingericht.

Risico’s beoordelen    

Afgelopen week heeft het RIVM met een advieswaarde voor PFAS in zwemwater gepubliceerd. Indien de resultaten van de PFAS-metingen in zwemwater daartoe aanleiding geven kan Gedeputeerde Staten een negatief zwemadvies of zwemverbod afgeven. De communicatie hierover is te vinden op www.zwemwater.nl

In de brief aan Provinciale Staten over PFAS worden meer onderzoeken genoemd, zoals naar bodem, grond- en oppervlaktewater. Lees hier de volledige brief

error: Content is protected !!