Natuur / Noord-Holland · 16 januari 2024

Duinmaskerbij ontmaskerd in Noord-Holland

Het is zo’n beestje dat bijenkenners wel van naam kennen, maar dat bijna niemand in het echt gezien heeft: de duinmaskerbij. Een zeldzaam bijtje, waarvan 80 procent van de Nederlandse vindplaatsen in Noord-Holland ligt. Om de bij beter te beschermen, liet provincie Noord-Holland hun leefgebied onderzoeken.

Verscholen achter een maskertje

Maskerbijen zijn kleine, grotendeels zwarte, vrijwel kale bijtjes. De mannetjes van de meeste soorten verschuilen zich achter een geel ‘maskertje’ op het gezicht. Zo ook het mannetje van de duinmaskerbij. Ook in figuurlijk opzicht verschool de duinmaskerbij zich lange tijd. De soort werd slechts zo nu en dan gevonden en over de precieze leefgewoonten was weinig bekend. Zo was er bijvoorbeeld niets bekend over de nestelplekken van deze bij. Wel was duidelijk dat het een zeldzaamheid is en dat hij op de Rode Lijst van bedreigde bijensoorten staat.

Aanleiding genoeg voor de provincie Noord-Holland om eens te laten uitzoeken waar in de Noord-Hollandse duinen de duinmaskerbij voorkomt en welke eisen de soort aan zijn omgeving stelt. Het is 1 van de 5 bijensoorten op de doelsoortenlijst van een programma voor actieve soortenbescherming in de provincie. Voor de overige 4 bijensoorten vond in 2022 een project plaats op Texel.

Artikel Nature Today

Het hele artikel en het rapport zijn te vinden op de website Nature Today.

Foto: Menno Reemer

error: Content is protected !!