Noord-Holland · 3 juli 2024

Minder tarwe geteeld in 2024

Minder tarwe geteeld in 2024

In 2024 telen Nederlandse akkerbouwers op ruim 97 duizend hectare tarwe. Dit is 25 procent minder dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds 1957 dat de teeltoppervlakte – ook wel het areaal genoemd – tarwe kleiner is dan 100 duizend hectare.

De totale oppervlakte akkerbouw is vergeleken met 2023 met 2 procent afgenomen tot 535 duizend hectare. De oppervlakte uien, suikerbieten en vezelgewassen nam toe.

Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2024 van het CBS.

error: Content is protected !!