Noord-Holland · 29 maart 2024

Reizigers tevreden over openbaar vervoer in Noord-Holland

Reizigers in Noord-Holland geven het openbaar vervoer in 2023 een ruime voldoende. De regio Haarlem-IJmond kreeg een rapportcijfer 8,0 en in Noord-Holland Noord was de score een 8,1. In alle OV gebieden in Noord-Holland was de waardering iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,9 blijkt uit de OV-Klantenbarometer 2023.

In Haarlem-IJmond daalde de gemiddelde score van een 8,1 in 2022 naar een 8,0 in 2023. Reizigers zijn hier minder tevreden over de drukte, maar waarderen wel de klantvriendelijkheid en snelheid van het openbaar vervoer. In Noord-Holland Noord bleef de gemiddelde score in 2023 gelijk met de 8,1 in 2022. In deze regio zijn reizigers vooral tevreden over het geluid en de reisinformatie in het voertuig.

In vrijwel alle regio’s worden het aantal ritten per uur en de stiptheid van de busrit genoemd als belangrijkste verbeterpunten. Jaarlijks investeert de provincie €60 miljoen in het openbaar vervoer. Komende jaren wordt aan een nieuw systeem van openbaar vervoer gewerkt dat nog beter aansluit bij de behoefte en vraag van de reizigers.

error: Content is protected !!