Noord-Holland · 29 januari 2024

Verbeterde dienstregeling voor bussen in Noord-Holland Noord

Verbeterde dienstregeling voor bussen in Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND – Op 21 juli 2024 gaat in Noord-Holland Noord een nieuwe dienstregeling in. Veel scholieren zijn daardoor straks sneller op school, want er zijn vooral wijzigingen bij de buslijnen die zij gebruiken. In de nieuwe dienstregeling komen bussen sneller en vaker bij treinstations. Voor de kleine groep leerlingen die er juist langer overdoen, kijkt de provincie in overleg of maatwerk mogelijk is. De dienstregeling is de afgelopen maanden opgesteld door de provincie Noord-Holland en vervoerder Transdev/Connexxion in overleg met NS.


Een overzicht van alle wijzigingen is te vinden op de website van Transdev/Connexxion.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Inwoners en bezoekers van Noord-Holland Noord moeten kunnen rekenen op een betrouwbaar OV-systeem, nu en in de toekomst. Daar werken we hard aan. Met deze nieuwe dienstregeling voegen we 12 nieuwe buslijnen toe aan Noord-Holland Noord. Van 26 lijnen wijzigt of vervalt de route. Voor deze aanpassingen hebben we 20 nieuwe bushaltes nodig. De komende maanden leggen de gemeenten de nieuwe haltes aan, met subsidie van de provincie.”

Maatwerkregeling

De nieuwe dienstregeling houdt voor sommige scholieren in dat zij halverwege moeten overstappen op de trein. In enkele gevallen wordt de reistijd langer of is de bushalte verder weg. De komende maanden bekijkt de provincie samen met scholen en ouders of er maatwerkoplossingen nodig zijn. Zo is er een regeling in de maak die de hogere reiskosten van de trein ten opzichte van de bus vergoedt. Verder is er bewust gekozen de nieuwe dienstregeling in te laten gaan na afloop van het huidige schooljaar. Zo ontstaat er niet tussentijds een nieuwe situatie.

Samenwerking

De provincie is opdrachtgever voor het busvervoer in Noord-Holland Noord. Goed en betaalbaar openbaar vervoer is noodzakelijk om deze regio ook in de toekomst bereikbaar te houden. De provincie heeft daarvoor het Ontwikkelperspectief OV Noord-Holland Noord gemaakt, samen met NS, Connexxion/Transdev en de gemeenten in de regio. Hierin worden maatregelen voorgesteld die nodig zijn om het OV-netwerk ook op langere termijn op een goed niveau te houden. Het gaat om verbeteringen onder het motto ‘Niet meer, maar beter OV’.

Visie Publieke Mobiliteit

In het ontwikkelperspectief zijn de ideeën uit de Visie Publieke Mobiliteit meegenomen. De conceptversie van deze visie is eind vorig jaar door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De visie beschrijft hoe een goed publiek mobiliteitssysteem, waar OV een onderdeel van is, er in de toekomst uit moet zien.

error: Content is protected !!