Regio · 19 augustus 2023

Blauwalg in de regio neemt toe

REGIO – Het aantal meldingen van blauwalg in oppervlaktewater in Noord-Holland is de afgelopen weken toegenomen.  Zwemmers die in aanraking komen met blauwalg kunnen klachten krijgen als diarree, huidirritatie en misselijkheid. 

Provincie Noord-Holland roept bewoners daarom op om eerst het zwemadvies te bekijken en, indien nodig, een andere zwemlocatie op te zoeken.

Het zwemadvies van alle officiële Nederlandse zwemplekken in natuurwater vindt u op www.zwemwater.nl of op de zwemwater-app. Het advies is gebaseerd op hoe schoon en veilig het water is. 

Blauwalgen ontstaan vooral bij hoge temperaturen, regenval, veel zonlicht en met name in stilstaand water. Blauwalg kun je herkennen als er een (blauw)groene, olieachtige laag op het water drijft.

Ieder jaar wijst de provincie zwemlocaties aan voor zwemmen in oppervlaktewater. Het is aan te raden om alleen te zwemmen op deze officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Deze  zwemwaterlocaties zijn te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie Noord-Holland.

Overheidsinstellingen als waterschappen en Rijkswaterstaat houden daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten. Zwemmers worden gewaarschuwd als de kwaliteit niet goed is.

error: Content is protected !!