Regio · 5 februari 2024

Bomenkap Westdijk (N244) in Zuidschermer nodig voor verkeersveiligheid

Bomenkap Westdijk (N244) in Zuidschermer nodig voor verkeersveiligheid

De bomen zijn ongeveer 40 jaar oud en dit is een hoge leeftijd voor dit soort populieren. Bovendien zijn veel bomen ziek door de bacterie takkanker die in 2021 is vastgesteld. De takken van deze bomen breken hierdoor steeds makkelijker af en kunnen op de weg of op langsrijdende auto’s vallen. Daarom is het noodzakelijk de bomen te kappen. Dat gebeurt in 3 weekenden: 24 en 25 februari, 2 en 3 maart en 9 en 10 maart 2024. De Westdijk (N244) is dan afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. 

De provincie kondigde in 2021 aan dat langs de Westdijk over een lengte van 5 kilometer, tussen de Omval en de pont Akersloot, in totaal zo’n 500 oude en zieke bomen een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Deze bomen moesten gefaseerd worden gekapt. In 2022 zijn 264 bomen gekapt die toen een gevaar vormden voor weggebruikers. 

De bomen kunnen helaas niet herstellen van deze ziekte. Om de ziekte te vertragen, is er ‘om en om’ een boom tussenuit gehaald, waardoor de afstand tussen de bomen groter werd. Voor dit weghalen, zijn eerst 500 nieuwe bomen aangeplant aan de andere kant van de dijk. 

Bomen in slechtere staat dan verwacht 

Jaarlijks laat de provincie de bomen inspecteren om te zien hoe de ziekte zich ontwikkelt en of een volgende kapronde nog kan worden uitgesteld. Tijdens de laatste inspectie bleek dat de staat van alle bomen slechter is dan verwacht. Dat komt ook doordat zomerstorm Poly (2023) veel schade heeft veroorzaakt. De takken stonden toen vol in het blad en waren daardoor tijdens deze storm zwaarder. 8 bomen zijn omgewaaid en op de weg terechtgekomen en bij 70% van de bomen ontstond takbreuk. 

De provincie zet verkeersveiligheid voorop, maar hecht ook veel waarde aan de natuur en deze beeldbepalende populieren. Om zeker te weten wat de huidig staat van de bomen is, heeft de provincie een extra onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. De uitkomst daarvan is helaas dat 177 populieren dit jaar gekapt moeten worden, omdat veel takken interne breuken hebben die niet van de buitenkant te zien zijn. 

Bomen zo lang mogelijk behouden

De kap van de laatste circa 80 bomen kan nog iets langer worden uitgesteld. Naar verwachting van de groenexperts maximaal 2,5 jaar mits de takken van de boom helemaal worden teruggesnoeid, zodat de bomen minder wind vangen. Deze drastische ingreep is de enige oplossing om de populieren voorlopig te sparen.

Weekendafsluitingen 

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is de Westdijk (N244) afgesloten voor verkeer in beide richtingen op 24 en 25 februari, 2 en 3 maart en 9 en 10 maart vanaf zaterdag 7.00 uur tot zondag 21.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de N242 (Ommering), de A9, Provincialeweg (N203) en de Provincialeweg (N246) en vice versa. Ook de parallelweg langs de Westdijk is voor doorgaand verkeer afgesloten en alleen toegankelijk voor bewoners, landbouwverkeer en nood- en hulpdiensten. Verkeersregelaars zijn aanwezig. Het weekend van 16 en 17 maart is ingepland als reserveweekend.

Meer informatie

Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden volgen in de regio? Kijk op www.noord-holland.nl/Alkmaar op volg de regionale Facebookpagina.  

error: Content is protected !!