Regio · 8 juli 2023

Meer natuur langs de N203

In het laatste kwartaal van 2018 kwam de gemeente Castricum in het bezit van maar liefst 3½ hectare grond langs de Provinciale weg ter hoogte van het sportpark van FC Castricum en de volkstuintjes.

Een jaar later is er besloten om hier een wandelpad aan te gaan leggen, beginnend bij park ” Castricummer Hout”, om dit vervolgens langs de velden van FC Castricum tot aan de volkstuintjes te laten lopen. Dit wandelpad wordt opgenomen in een nog aan te leggen natuurgebied, wat bestaat uit moeras en water. Met dit wandelpad, van bijna 1½ kilometer lang, ontstaat een recreatieve wandelroute om Castricum.

Het voorlopig ontwerp gaat uit van de aanleg van een natuurgebied waar het wandelpad een integraal onderdeel van is. Dit plan omvat water, (moeras)bos en een houten vlonder. 

De waterpartij wordt ook gerealiseerd ter compensatie van een toename van verstening bij de komst van het zwembad op Noord-End. De mogelijke reacties op het voorlopig ontwerp worden verwerkt in een definitief ontwerp. U kunt reageren via onderstaand mailadres.

Vervolgens wordt het definitieve ontwerp op de website geplaatst. Dan zal het definitieve  ontwerp worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders, omstreeks half juli 2023.

Rond oktober/november 2023 wordt dan mogelijk gestart met de werkzaamheden. Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de projectleider, Michel Suiding op 088 909 79 37 of michelsuiding@debuch.nl

Bijschrift; Voorlopig ontwerp met onder de N203, waar het natuurgebied ver genoeg vandaan ligt om er rustig te kunnen wandelen (Illustratie  aangeleverd )

error: Content is protected !!