Regio · 20 maart 2024

PWN verliest rechtszaak over afsluiten van drinkwater bij huishoudens die geen rekening betalen

Dinsdag 19 maart heeft het gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan over het afsluiten van drinkwater bij huishoudens met kinderen in het geval van aanhoudende wanbetaling.

De zaak werd in het hoger beroep aangespannen tegen de Staat der Nederlanden en de drinkwaterbedrijven PWN en Dunea, door Defence for Children en het Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrechten (NJCM). Defence for Children en NJCM hebben het hof gevraagd om het afsluiten van gezinnen waarin minderjarige kinderen wonen te verbieden.

Het gerechtshof heeft Defence for Children en NJCM in het gelijk gesteld. PWN bestudeert het arrest nog en beraadt zich over eventuele vervolgstappen. In de tussentijd bespreekt PWN deze kwestie met branchevereniging Vewin en de andere drinkwaterbedrijven en houdt zij de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten. PWN doet er alles aan om afsluiting te voorkomen. Volgens PWN is afsluiting een uiterst middel dat helpt om het verder oplopen van schulden te voorkomen.

Daarnaast voorkomt afsluiting dat de kosten van niet-betalende klanten voor rekening komen van andere klanten. In het geval van een afsluiting wordt zorgvuldig te werk gegaan, zelfs verder dan wettelijk van PWN wordt gevraagd. Als medewerkers van PWN tijdens een huisbezoek bijvoorbeeld signalen krijgen dat er kinderen woonachtig zijn wordt er altijd in samenspraak met de klant naar een alternatieve oplossing gezocht.

error: Content is protected !!