Regio · 23 september 2023

‘Week tegen de eenzaamheid’: kom in actie!

Van 28 september tot en met 4 oktober vindt de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid plaats. De week wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gevolgen van eenzaamheid zijn groot en actie is geboden.

Eenzaamheid woont om de hoek

Er zijn veel eenzame mensen. We lezen regelmatig in de media over dit onderwerp; de eenzame doden. Niet alleen de directe omgeving is dan vaak geschokt, maar het went ook nooit voor de mensen die proberen juist die eenzamen uit hun isolement te halen. Zij ervaren de eenzaamheid en het verdriet en stellen zichzelf dan de vraag: ‘Hoe kan het dat iemand niet wordt gemist?’ De Week tegen Eenzaamheid is niet voor niets in het leven geroepen. Overigens gaat het zeker niet alleen om ouderen: juist in de afgelopen jaren is de eenzaamheid onder jongeren flink toegenomen: depressiviteit en andere psychische kwalen worden binnen deze doelgroep steeds vaker gemeld als gevolg van zo’n isolement.

In Egmond zijn eigenlijk best veel initiatieven, in De Schulp, De Hanswijk of bij PostaanZee, veel dorpsgenoten bekommeren zich om hun omgeving en hun dorpsgenoten. Maar toch… Er is altijd een drempel die overwonnen. moet worden om iemand ertoe te brengen de stap te zetten en te komen. Zeker wanneer zoals in de afgelopen vakantieperiode de naasten van iemand weg zijn kruipt de eenzaamheid nog dichterbij. Eenzaamheid zit altijd direct om de hoek.

Eenzaamheid: de gevolgen en de cijfers

Het is een groeien probleem in een maatschappij die steeds afstandelijker lijkt te worden, mede door de digitalisering: 1 op de 10 mensen in Nederland voelt zich erg eenzaam. Nog eens 1 op de 3 Nederlanders heeft er wel eens last van. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.

In 2022 heeft het onderzoeksbureau van de GGD een gezondheidsonderzoek gehouden waarin ook vragen over eenzaamheid zijn gesteld. De uitkomsten waren schokkend.

• In de regio Kop van Noord-Holland: 18-65 jaar: 47,7% matig tot (zeer) ernstig eenzaam. 65 jaar en ouder: 50,1% matig tot (zeer) ernstig eenzaam.

• In de regio Noord-Kennemerland: 18-65 jaar:45,9 % matig tot (zeer) ernstig eenzaam. 65 jaar en ouder: 47,1% matig tot (zeer) ernstig eenzaam.

• In de regio West-Friesland: 18-65 jaar: 47,2% matig tot (zeer) ernstig eenzaam. 65 jaar en ouder:48,8 % matig tot (zeer) ernstig eenzaam.

Voor meer cijfers ga naar: www.gezondheidnhn.nl.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid 2023 wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer dan driekwart van de gemeenten in Nederland en zo’n 170 landelijke maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven zijn bij het programma aangesloten. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen.

Ook in actie voor de Week tegen eenzaamheid? Ga naar www.eentegeneenzaamheid.nl.

Informatie over Meldpunt Vangnet & Advies

Mensen die zich zorgen maken over iemand die sociaal kwetsbaar is, kunnen terecht bij het Meldpunt Vangnet & Advies van GGD Hollands Noorden. Het is een regionaal advies- en meldpunt voor inwoners en professionals met (niet-acute) zorgen over sociaal kwetsbare mensen. Het meldpunt zorgt dat degene waarover een melding wordt gedaan zo snel mogelijk terechtkomt bij juiste zorg en/of ondersteuning. Bij spoed of bedreigende situaties is de politie het eerste aan spreekpunt. Melden kan telefonisch (kantooruren): 088-0100 521 of via e-mail: meldpunt-nhn@ggdhn.nl. Maar natuurlijk is een keer binnenstappen bij bijvoorbeeld Stichting welzijn of tijdens een van de activiteiten in de genoemde dorpshuizen of PostaanZee ook een optie om iet Saan the kaarten. Daar kunnen ze vast wel verder helpen.

Foto’s : Eenzaamheid neemt toe, maar niet alleen bij ouderen. Bij PostaanZee en de dorpshuizen De Schulp en Hanswijk zijn diverse activiteiten om juist de mensen bij elkaar te brengen, van gezamenlijke maaltijd tot bingo. Maar je moet nog wel die stap zetten…

error: Content is protected !!