Algemeen · 4 mei 2024

CBS: minder natuur en bos in Nederland, meer plekken bebouwd

In de periode 2013-2022 is de oppervlakte van natuur- en bosgebieden met 158 vierkante kilometer, zo’n 2.5% afgenomen.

Dat is vergelijkbaar met 1,5 keer de oppervlakte van Den Haag. Natuur- en bosgebieden veranderden vooral in bebouwd en agrarisch gebied.

De hoeveelheid bebouwd gebied, grond voor wonen, industrie en infrastructuur is met 277 vierkante kilometer toegenomen (3,4%). Deze toename is ten koste gegaan van natuurlijke en agrarische ecosystemen.

Er ontstond echter ook nieuw natuur- en bosgebied vanuit voornamelijk agrarisch gebied. Maar per saldo is meer natuur- en bosgebied veranderd in bebouwd en agrarisch gebied dan andersom.

In 2022 was ruim 45% van de oppervlakte van Nederland agrarisch gebied. Nederland bestaat voor ruim een kwart (10,7 duizend vierkante kilometer) uit akker- en tuinbouwgebied.

Natuur- en bosgebied is de kleinste hoofdgroep met bijna 16% van de landoppervlakte. Hierbinnen zijn bosgebieden de meest voorkomende natuurgebieden. Bebouwde gebieden besloegen in 2022 meer dan 20% van de totale oppervlakte van Nederland.

Bron: Natuurlijk kapitaalrekeningen van het CBS.

error: Content is protected !!