Regio · 21 maart 2024

Meer meldingen van discriminatie in regio: “Aantal incidenten ligt nog veel hoger”

Het aantal discriminatieklachten in Noord-Holland Noord is in 2023 flink gestegen. In 2023 kwamen bij Discriminatie.nl Noord-Holland Noord 369 klachten binnen. Het gaat om ongelijke behandeling, discriminatie en belediging. In 2022 waren dat er 307. Hiermee is het aantal klachten met 20% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

De meeste klachten, 58% gingen over de discriminatiegrond afkomst en huidskleur, gevolgd door (homo)seksuele gerichtheid, handicap en chronische ziekte, godsdienst en geslacht, allen 8% van het totaal. Racisme is elk jaar de meest gemelde discriminatiegrond. Racisme is wijdverbreid en komt op vrijwel alle terreinen veel voor. De klachten worden ook geregistreerd naar waar die zich voordoen. De meeste discriminatieklachten, 18% speelden zich in 2023 af in de openbare ruimte. Dat verschilt nauwelijks met het jaar ervoor.

Verder vond de gemelde discriminatie vooral plaats in de eigen woonwijk tussen buren en buurtgenoten en op het terrein collectieve voorzieningen, zoals gemeente en zorginstellingen. Het werkelijke aantal discriminatie-incidenten ligt vele malen hoger dan uit de cijfers blijkt. De meldingsbereidheid van mensen is nog altijd laag. De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie ter herinnering aan het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika.

In 1960, werden die dag ten tijde van het apartheidsregime tientallen demonstranten dood geschoten door de politie tijdens een demonstratie tegen de discriminerende pasjeswetten. Donderdag 21 maart is de korte film ‘Reverse’ te zien met nagesprekken en spoken word in de centrale bibliotheek in Alkmaar. Sinds 1 januari werken de 18 antidiscriminatiebureaus in Nederland samen onder de nieuwe naam Discriminatie.nl. Zij verwachten dat het verdergaan onder één naam meer naamsbekendheid oplevert en daarmee ook leidt tot meer meldingen van discriminatie.

Naast klachtbehandeling en registratie van klachten, geeft Discriminatie.nl Noord-Holland Noord voorlichting, trainingen, informatie en advies.

Bekijk https://discriminatie.nl/noordhollandnoord voor meer informatie.

error: Content is protected !!