Alkmaar · 14 september 2023

Gemeente Alkmaar getroffen door internetfraude

De gemeente Alkmaar is slachtoffer geworden van fraude. In dit geval gaat het om CEO-fraude, waarbij iemand zich per mail voordoet als directeur van de organisatie, een factuur indient en aangeeft dat spoedige betaling noodzakelijk is. Die factuur blijkt achteraf dan vals te zijn.

In totaal heeft de gemeente onterecht een bedrag van € 236.000 betaald. Donderdag is de gemeenteraad geïnformeerd over de fraude.

Naar aanleiding van de fraude heeft de gemeente direct intern onderzoek gedaan. Medewerkers zijn onder druk van de indiener van de valse factuur te snel tot betaling overgegaan en hebben de fraude te laat ontdekt. Uit aanvullend extern onderzoek komen geen aanbevelingen richting de gemeente. De gemeente heeft de zaak voldoende onderzocht en heeft in de bedrijfsvoering direct de juiste maatregelen getroffen tegen nieuwe pogingen van CEO-fraude.

“Digitale criminaliteit of cybercrime is een steeds groter probleem, ook in Alkmaar. Veel mensen schamen zich als ze slachtoffer zijn geweest van deze vorm van criminaliteit. De gemeente voert actief campagne om dat taboe te doorbreken. Het kan iedereen overkomen, zelfs dus de gemeente. En natuurlijk baal ik daar enorm van. Door aangifte te doen en ervaringen te delen, kunnen we elkaar waarschuwen en voorkomen dat meer mensen slachtoffer worden van deze vorm van fraude”, aldus wethouder Financiën Christian Schouten

Meer informatie en tips over veilig internetten? Ga naar: www.alkmaar.nl/veiligonline.

error: Content is protected !!