Alkmaar / Natuur · 8 augustus 2023

Schrale graslanden gemaaid door Stadswerk072

Schrale graslanden gemaaid door Stadswerk072

In de maand augustus worden de schrale graslanden door Stadswerk072 gemaaid. Deze beheercategorie wordt een keer per jaar gemaaid en valt dus onder ons extensief maaibeheer.

Schrale graslanden ontstaan nadat er jaren succesvol extensief gemaaid wordt, of als er sprake is van een schrale bodem waardoor de grassoorten minder dominant worden. Het maaien en afvoeren van het gras wordt ook wel verschralen genoemd. Hierdoor wordt het milieu zo voedselarm dat grassen niet meer dominant groeien.

Specifieke soorten kruiden krijgen op dit moment meer ruimte om op te komen. Vanaf het moment dat er sprake is van een verschraald milieu gaan we over van twee keer naar één keer maaien per jaar.

De schrale graslanden maaien we in augustus nadat onder andere verschillende soorten orchideeën zijn uitgebloeid.

Specifieke kruiden hebben de schrale graslanden nodig, omdat ze niet kunnen concurreren tegen de dominantere grassoorten.

Het bodemmilieu bepaalt welke soorten er daadwerkelijk opkomen in een schraal grasland. Denk bijvoorbeeld aan orchideeën of aan kam- en trilgrassen (hele lage grasjes die heel fragiel zijn).

Op deze soorten komen ook weer specifieke dieren en insecten af, ook wel specialisten genoemd. Die zijn op hun beurt weer belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit.

Binnen de gemeente Alkmaar vind je bijvoorbeeld schrale graslanden in park de Viaanse Molen en de eco-zone van de Boekelermeer.

error: Content is protected !!