Alkmaar · 10 mei 2024

Gemeente Alkmaar wijzigt aanpak grondgebruik

Op veel plaatsen binnen de gemeente gebruiken inwoners een strook gemeentegrond zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Vaak zijn inwoners zich hier niet van bewust, bijvoorbeeld omdat de situatie al zo was bij de aankoop van de woning. Om ervoor te zorgen dat alle inwoners dezelfde afspraken hebben bracht de gemeente het grondgebruik in kaart.

Inmiddels hebben de inwoners waarbij oneigenlijk grondgebruik is geconstateerd in de wijken Daalmeer, Koedijk, de Mare, Huiswaard en Vroonermeer een brief over het grondgebruik ontvangen. Zij zijn geïnformeerd over de persoonlijke situatie bij hun woning. Er hebben bezoeken plaatsgevonden om de situatie te bekijken en te bespreken met de betrokkenen. Bij een aantal situaties zijn er koop- en huurovereenkomsten gesloten en/of is er gemeentegrond ontruimd in overleg met de inwoners.

Gewijzigde aanpak
Op basis van de opgedane ervaringen is geconcludeerd dat een andere aanpak gewenst is om afspraken te maken met inwoners over het grondgebruik. Zo wordt er gedurende het project:

  • een verlaagd tarief gehanteerd
  • de uitgiftemogelijkheden verruimd
  • bruikleen aangeboden

Hierdoor kunnen meer gronden te koop of te huur aangeboden worden met een korting van 40% op basis van de Grondprijzennota. Bij gronden die de gemeente niet meer nodig heeft, bijvoorbeeld als de grond moeilijk of niet meer te bereiken is, wordt een korting van 60% gehanteerd.
In mei ontvangen de inwoners die gebruik maken van gemeentegrond in de wijken Alkmaar West en Overdie een algemene brief over het grondgebruik. In juni ontvangen de inwoners een brief over hun persoonlijke situatie en komen we vervolgens graag langs voor een gesprek.

U heeft al grond gekocht
Inwoners waar al eerder afspraken mee zijn gemaakt kunnen met terugwerkende kracht gebruik maken van deze nieuwe uitgangspunten. Dit betekent dat de inwoners die een strook gemeentegrond hebben aangekocht of huren worden gecompenseerd en er opnieuw beoordeeld wordt of teruggevorderde gemeentegrond alsnog uitgegeven kan worden.

Voor eind juli worden de inwoners die grond hebben gekocht of huren per brief geïnformeerd over te ontvangen compensatie. En ontvangen de inwoners in de wijken Koedijk, Daalmeer, De Mare, Huiswaard en Vroonermeer per brief een aanbod als uitgifte van de strook gemeentegrond toch mogelijk is.

Meer informatie

Meer informatie over het project Grondgebruik is te vinden op onze website www.alkmaar.nl/grondgebruik.

error: Content is protected !!