Alkmaar · 8 november 2023

GP Groot groep zet vol in op de energietransitie

GP Groot groep zet vol in op de energietransitie

GP Groot groep, kondigt aan dat GP Groot inzameling, HB Adviesbureau en NXT Mobility elk een innovatieve Renault Master Van H2-TECH waterstof-bedrijfswagen in gebruik gaan nemen. Deze drie voertuigen markeren een belangrijke stap in de energietransitie van de regio Alkmaar.

Renault Master Van H2-TECH

De Renault Master Van H2-TECH is een grote bedrijfswagen met een laadvolume van 12 m³ die is uitgerust met een 30 kW brandstofcel, een 33 kWh-batterij en vier tanks voor in totaal 6 kg waterstof. GP Groot behoort tot de eerste groep Nederlandse ondernemingen die de innovatieve voertuigen inzet.

“Rijden op waterstof is nog volop in ontwikkeling. Daarom testen we met de nieuwe voertuigen wat rijden op waterstof in de praktijk inhoudt. Op die manier openen we de deur naar meer waterstofvoertuigen op de weg.”

Waterstofvoertuig is een elektrisch voertuig

Een waterstofvoertuig is een elektrisch voertuig dat waterstof gebruikt als energiebron in combinatie met een batterij en stoot geen luchtvervuilende emissies of broeikasgassen uit. Het enige restproduct is waterdamp. Waterstofvoertuigen hebben een grotere actieradius dan batterij-elektrische voertuigen en kunnen binnen enkele minuten worden volgetankt.

De auto’s worden voor verschillende doeleinden ingezet. GP Groot inzameling zet het voertuig in voor de doorontwikkeling van een bijzondere dienstverlening: het sorteren van chemisch afval bij en voor klanten. Gonny Schoonhoven, Bedrijfsleider Gevaarlijk afval van GP Groot inzameling: “Er bellen regelmatig klanten met de vraag: “Wij hebben chemisch afval, kunnen jullie het ophalen?”. Veel mensen hebben geen idee aan welke wet- en regelgeving het transport en verpakken ervan moet voldoen. Wij sturen dan een ADR-chauffeur naar de klant om het specifieke afval te sorteren en te verpakken. Soms kan het gelijk meegenomen worden en in andere gevallen moet een andere wagen het komen ophalen. De nieuwe Renault is uitermate geschikt voor dit werk.”

Voertuig als servicebus

NXT Mobility gebruikt het voertuig als servicebus van haar technische dienst en HB Adviesbureau zet de waterstofbus in bij werkzaamheden in de openbare ruimte zoals veldwerkzaamheden voor (water-)bodemonderzoek en saneringen, het uitvoeren van inspecties en landmeetkundige werkzaamheden. Martijn Burgers commercieel manager bij HB Adviesbureau: “De specialisten van HB Adviesbureau voegen waarde toe aan elk project op het gebied van biodiversiteit, leefbaarheid, beeldkwaliteit, circulariteit en klimaatbestendigheid. De inzet van een waterstofbus sluit hierbij perfect aan.”

De voertuigen tanken bij de nieuwe waterstof tankinstallatie van de NXT Energy Hub op bedrijventerrein De Boekelermeer in Alkmaar. De tankinstallatie is gerealiseerd onder de regeling DKTI-transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Renaults maken deel uit van een pilot om ervaring op te doen met het rijden op waterstof, de pilot vormt de laatste fase voor de publieke openstelling van het nieuwe waterstoftankstation.

Erik Metselaar, directeur van NXT Mobility, licht toe:

“Rijden op waterstof is nog volop in ontwikkeling. Daarom testen we met de nieuwe voertuigen wat rijden op waterstof in de praktijk inhoudt. Op die manier openen we de deur naar meer waterstofvoertuigen op de weg. Niet alleen doordat we straks praktijkervaring hebben met rijden op waterstof en onze klanten daarover kunnen adviseren, maar ook doordat we het kip-en-ei probleem rondom rijden op waterstof oplossen.” Metselaar vervolgt: “Zolang er geen waterstoftankstations zijn, worden er geen waterstofvoertuigen verkocht. En als er geen waterstofvoertuigen worden verkocht, worden er geen waterstoftankstations gebouwd. Door de ontwikkeling van ons eerste waterstoftankstation geven we bedrijven in de regio Alkmaar de mogelijkheid om te starten met rijden op waterstof en stimuleren we de transitie naar duurzame mobiliteit.”

Na afronding van de pilot kunnen zowel personenauto’s (700 bar) als vrachtwagens (350 bar) waterstof tanken bij de NXT Energy Hub in Alkmaar. Deze zal binnenkort ook worden uitgebreid met hoogvermogen snelladers voor elektrische vrachtwagens. Dankzij het productaanbod van waterstof, snelladen, LNG en de duurzame dieselbrandstof HVO, gecombineerd met de kenmerkende vormgeving, is de NXT Energy Hub een uniek tankstation in Nederland.

Met de inzet van de drie nieuwe waterstofvoertuigen bevestigt GP Groot groep zijn commitment aan de energietransitie en hoopt andere ondernemingen in de regio te inspireren hetzelfde te doen.

Over GP Groot inzameling

In Noord-West Nederland kent bijna iedereen GP Groot. Dat is ook niet zo gek, want met meer dan 200 voertuigen zijn we dagelijks op pad om afval in te zamelen bij inwoners, bedrijven en instellingen. We werken voor fietsenmakers tot ziekenhuizen, van bouwbedrijven tot supermarkten en gemeenten. Onze medewerkers horen een beetje bij het straatbeeld. We zorgen niet alleen voor het inzamelen, maar ook voor het sorteren en recyclen van afval. Van huis-, tuin- en keukenafval tot archiefvernietiging. Daar gebruiken we innovatieve technologieën voor. De verschillende afvalstromen verwerken we tot nieuwe grondstoffen en in veel gevallen direct tot eindproducten. We adviseren onze klanten bovendien hoe ze milieu- en klimaatbewuster kunnen omgaan met afval en we helpen ze om dat in de praktijk te brengen.

Over HB Adviesbureau

HB Adviesbureau is onderdeel van de GP Groot groep. We zijn een middelgroot landschapsontwerp-, advies- en ingenieursbureau en ontwerpen, engineeren en adviseren over een duurzame leefomgeving voor nu én later. We spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en inrichting van de werk- en leefomgeving. Denk aan woningbouw, de (her-)ontwikkeling van (binnen-)stedelijke gebieden, de boven- en ondergrondse infrastructuur en de inrichting van openbare (natuur-) gebieden en recreatie- en sportterreinen. Vanuit samenwerking brengen onze professionals hun brede kennis en expertise in projecten.

Over NXT Mobility

NXT Mobility is onderdeel van de GP Groot groep. Klimaatverandering, de stikstofproblematiek en zorgen over de luchtkwaliteit maken het steeds duidelijker dat we onze manier van leven en zakendoen moeten veranderen. NXT Mobility is hét totaalconcept voor duurzame mobiliteit. NXT biedt laadoplossingen voor elektrische voertuigen, minder milieu- en klimaatbelastende brandstoffen, exploiteert NXT Energy Hubs, de tankstations van de toekomst en samen met 50five Recharge het NXT 50five snellaadnetwerk.

Bron: gpgroot.nl

error: Content is protected !!