Alkmaar · 13 november 2023

Inclusieve verkiezingen met Stichting Prokkel

Gemeente Alkmaar doet deze verkiezing mee aan inclusieve verkiezingen door te werken met Stichting Prokkel. Wij verzorgen een prikkelende ontmoeting in samenwerking met deze stichting. In wijkcentrum Thuis in Overdie en wijkcentrum De Oever krijgen mensen met een licht verstandelijke beperking de kans om mee te helpen tijden de verkiezingen. Zij krijgen een taak die het beste bij hen past.

Stembureau Visueel Beperkte Kiezers

Kiezers met een visuele beperking en slechtzienden kunnen ook dit jaar weer terecht in wijkcentrum Thuis in Overdie. Hier wordt in samenwerking met deze stichting een stembureau ingericht. Er zijn leden van de Oogstichting aanwezig. En er is een kandidatenlijst in braille. Het vervoer kan weer worden aangevraagd via de Wmo-taxi.

Zorgcentra ’t Rekerheem, De Mieuwijdt, Oudorperzand, De Nieuwpoort, De Oldeburgh en Zorgspectrum Westerhout zijn dit jaar open voor bewoners en kiezers uit de buurt.

error: Content is protected !!