Alkmaar · 30 mei 2024

Marrigje Rikken wordt nieuwe directeur Stedelijk Museum Alkmaar

De Raad van Toezicht van Stedelijk Museum Alkmaar benoemt per 1 september 2024 Marrigje Rikken (1984) tot directeur-bestuurder van het museum. Voorzitter Tillie van der Poel is verheugd met de aanstelling: “We hebben gekozen voor Marrigje vanwege haar uitgesproken profiel op de inhoud, zowel bij verzamelen als bij presenteren. Haar meest recente ervaring is die van hoofd collecties en presentaties bij het Frans Hals Museum, met hierbinnen ervaring met zowel oude meesters als hedendaagse kunst. De doorslaggevende reden om voor haar te kiezen is de inhoudelijke focus en opleiding op kunst (- geschiedenis) in brede zin. Dat past het best gezien de achtergrond en de statuur van het museum.”

Marrigje Rikken voor Stedelijk Museum Alkmaar (foto Jan Jong)

De nieuwe directeur werd vandaag aan de medewerkers voorgesteld. Zij reageert enthousiast op haar aanstelling: “

Stedelijk Museum Alkmaar heeft met zijn collectie en tentoonstellingen over geschiedenis, oude kunst en de Bergense school een rijke traditie en kansrijke toekomst in een historische groeistad. Ik kijk er enorm naar uit om samen met het team het museum verder uit te bouwen voor en met de stad. In deze tijden van polarisatie in de samenleving, wil ik door diverse samenwerkingen een brug slaan tussen heden en verleden met makers, gemeenschappen en bezoekers. Het museum is er voor iedereen en kan nieuwsgierigheid en reflectie opwekken in actuele maatschappelijke thema’s, zoals de verschuiving naar een klimaatbewuste en digitale samenleving. Stedelijk Museum Alkmaar kan zo laten zien hoe cultuur en erfgoed bijdraagt aan een duurzame samenleving voor toekomstige generaties.”

Marrigje Rikken is sinds 2014 werkzaam bij het Frans Hals Museum te Haarlem, de laatste jaren als Hoofd Collecties en Presentaties. Zij heeft verscheidene tentoonstellingen gemaakt en zich onder andere bezighouden met collectie- en tentoonstellingsbeleid, de transhistorische collectie en het opzetten van het Frans Hals Research Center. Daarvoor werkte ze bij het Rijksmuseum en het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en is gepromoveerd in zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlandse kunst.

error: Content is protected !!