Noord-Holland · 30 mei 2024

DUO servicebalie in de Bibliotheek

Vanaf 7 juni kunnen inwoners van de provincie Noord-Holland voor informatie over studiefinanciering en studieschulden ook terecht bij Bibliotheek Kennemerwaard in Alkmaar centrum.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opent dan een servicebalie bij de bibliotheek. Hier kunnen (aankomende) studenten terecht met al hun vragen over studiefinanciering.

Daarnaast kunnen oud-studenten met vragen over hun studieschuld of met terugbetalingsproblemen hier geholpen worden.

De DUO medewerkers kunnen ook helpen bij bijvoorbeeld het online aanvragen van studiefinanciering als (aankomend) studenten er zelf online niet uitkomen of wanneer hun persoonlijke situatie hier om vraagt.

Hierover krijgt de bibliotheek regelmatig vragen tijdens het Informatiepunt Digitale Overheid voor jongeren.

DUO en Bibliotheek Kennemerwaard gaan deze samenwerking aan, omdat zij (oud-)studenten meer persoonlijke ondersteuning willen bieden.

De samenwerking is de eerste stap naar ‘Het Ontwikkelplein’ waar Bibliotheek Kennemerwaard in de toekomst meerdere organisaties wil samenbrengen om bezoekers zo goed mogelijk te kunnen helpen.

De DUO servicebalie is iedere vrijdag geopend van 12.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur in de bibliotheek van Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2. Het is niet nodig om van te voren een afspraak te maken.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van het bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering, tegemoetkoming schoolkosten en het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie.

error: Content is protected !!