Alkmaar · 3 mei 2024

Ontwerpbestemmingplan Olympiaweg voor Van der Valk hotel en kantoorgebouw klaar

Het college van Alkmaar heeft in 2023 besloten tot ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingplan Olympiaweg die de bouw van zowel een Van der Valk hotel, als kantoorgebouw mogelijk moet maken.

In de commissie ruimte is de behandeling uitgesteld en nu voorzien voor 2 juli, waarna de gemeenteraad op 15 juli over vaststelling van het bestemmingsplan kan beslissen. Om geen verdere vertraging op te lopen zal er geen raadsinformatiebijeenkomst plaatsvinden.

error: Content is protected !!