Heiloo · 3 mei 2024

Ondernemers Heiloo stemmen voor BIZ Stationscentrum

Onder de ondernemers van het Stationscentrum is opnieuw een draagvlakmeting gehouden voor het voortzetten van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ). 68% van de uitgebrachte stemmen stemde voor de voortzetting van de BIZ. Dit betekent dat er voldoende draagvlak is en dat de ondernemers samen willen investeren in marketing en de kwaliteit van de omgeving. De BIZ Stationscentrum Heiloo die in 2021 voor 3 jaar startte wordt daarmee verlengd voor 5 jaar tot en met 2028.

Resultaten draagvlakmeting

De gemeenteraad van Heiloo stelde in december 2023 de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Stationscentrum Heiloo 2024-2028 vast. Een van de benodigde stappen voor het oprichten van een BIZ is het houden van een draagvlakmeting. Hiervoor is tussen 17 maart en 16 april door ondernemers of eigenaren van zakelijk vastgoed gestemd.

Op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones is getoetst of tenminste de helft van de ondernemers binnen het BIZ gebied heeft gestemd. In Heiloo brachten 32 ondernemers van de 56 ondernemers in het BIZ gebied hun stem uit. Daarvan waren 31 stemmen geldig. 21 ondernemers stemden voor de BIZ en 10 tegen. Daarmee is het draagvlak met 68% voor en 32% tegen. Als de ondernemers tevreden zijn kan dit na deze termijn van 5 jaar opnieuw worden verlengd. Ondernemers dragen in het komende jaar hetzelfde als het afgelopen jaar bij aan de BIZ.

Ondernemer Kim Terpstra (Bloemen bij Kim) is blij met de voortzetting van de BIZ: “In het Stationscentrum willen we graag samen een aantal zaken oppakken om het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk te houden en zelfs hier en daar te verbeteren. Ik zie ook dat er een grotere groep ondernemers is dan 3 jaar geleden die tegen hebben gestemd. We zullen als bestuur dus extra moeten inzetten de komende tijd op activiteiten die voldoen aan de wensen van alle ondernemers in het gebied. Door de BIZ voort te zetten blijven we collectief ook een natuurlijke gesprekspartner voor de omgeving en de gemeente”.

Wethouder Rob Opdam: “Ik ben blij met deze uitslag en feliciteer de ondernemers van het Stationscentrum met hun BIZ. Een goede samenwerking tussen de ondernemers maakt het makkelijker om de uitdagingen die er in het gebied zijn samen op te lossen. De BIZ speelt daarbij een belangrijke rol.”

Cocensus

De gemeente int de bijdrage die de ondernemers moeten betalen, en betaalt deze verplichte bijdragen terug als subsidie aan de BIZ-vereniging. De BIZ-vereniging gebruikt de middelen vervolgens voor de uitvoering van het vastgestelde BIZ plan.

Bron: Wijnoordholland

error: Content is protected !!