Alkmaar · 24 oktober 2023

Regio rond Alkmaar en Heiloo aan het werk met verbeteren verkeersveiligheid

Omdat in de afgelopen tien jaar het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is gestegen gaan gemeenten in de regio rond Alkmaar en Heiloo, evenals in de rest van Nederland, werken aan een gezamenlijke doel van nul verkeersslachtoffers in 2050 en een forse reductie in de komende periode.

Gemeenten en provincie hebben daarvoor in 2019 getekend voor uitvoering van het SPV2030. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid worden maatregelen beschreven om de verkeersveiligheid te verbeteren. De maatregelen bevatten activiteiten voor zowel veiligere infrastructuur, voorlichting voor veilig gedrag als handhaving om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het uitvoeringsprogramma heeft een looptijd van 2023 tot 2030. Er wordt geprobeerd zoveel als mogelijk infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen te combineren met onderhoudswerkzaamheden. Hierbij moet gedacht worden aan lopende infrastructurele projecten zoals de Westerweg in Alkmaar, de landelijke campagnes verkeersveiligheid, verkeerseducatie aan scholieren en de cursussen voor veilig fietsen van oudere fietsers. Het document is tijdens de door de provincie Noord-Holland op 18 oktober georganiseerde collegetour Mobiliteit ceremonieel ondertekend.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!