Alkmaar · 4 juli 2023

Spoedonderhoud zwembad Hoornse Vaart in Alkmaar kost € 850.000

Vorig jaar werd al bekend dat het beton op bepaalde delen van het zwembad de Hoornse Vaart in Alkmaar aangetast is. Uit onderzoek komt naar voren dat het beton zo spoedig mogelijk hersteld dient te worden om verdere verzwakking van de constructie en vloeren tegen te gaan en om het rottingsproces af te remmen. Wanneer het beton niet op korte termijn hersteld wordt gaat het rottingsproces door en lopen de herstelkosten verder op.

De kosten voor het herstel komen uit op € 850.000. De gemeenteraad moet hiervoor het budget goedkeuren zodat de werkzaamheden eind 2023 kunnen worden uitgevoerd. Het niet tijdig herstellen van de betonrot kan leiden tot eventuele sluiting van delen van het complex.

De Hoornse Vaart speelt een belangrijke maatschappelijke rol vanwege het aanbieden van zwemlessen en in beweging houden van inwoners en heeft een regionale functie. Daarnaast zal sluiting leiden tot derving van inkomsten voor Alkmaar Sport. De gemeente subsidieert het exploitatietekort en door sluiting zal het exploitatietekort stijgen.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!