Alkmaar / Sport · 4 juli 2023

Sport-Z versterkt Coalitie Aanpak Eenzaamheid Alkmaar

Sport-Z, heeft onlangs getekend en zich definitief aangesloten bij de Coalitie Aanpak Eenzaamheid in Alkmaar. Deze nieuwe samenwerking zal een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid en het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Alkmaar. De Coalitie Aanpak Eenzaamheid is een initiatief dat tot doel heeft eenzaamheid in de gemeente Alkmaar aan te pakken en een inclusievere en verbonden samenleving te bevorderen. Door de krachten te bundelen met verschillende organisaties, bedrijven en instanties wil de coalitie effectieve oplossingen bieden voor het groeiende probleem van eenzaamheid. 

De betrokkenheid van Sport-Z bij de Coalitie Aanpak Eenzaamheid is van groot belang. Sport heeft bewezen een krachtig middel te zijn om sociale verbindingen te versterken, eenzaamheid te verminderen en het algemene welzijn te bevorderen. Door zich aan te sluiten bij de coalitie toont Sport-Z haar sterke betrokkenheid bij het welzijn van de inwoners van Alkmaar en haar inzet om een inclusieve en verbonden samenleving te creëren. Sport-Z en de Coalitie Aanpak Eenzaamheid Alkmaar kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en zijn vastbesloten om gezamenlijk het probleem van eenzaamheid aan te pakken en een inclusieve en verbonden samenleving te bevorderen.

error: Content is protected !!