Alkmaar · 22 juli 2023

Verhoging wegsleep tarieven in Alkmaar

Verhoging wegsleep tarieven in Alkmaar

De tarieven voor het wegslepen van voertuigen in de gemeente Alkmaar worden aangepast. In de nu geldende wegsleepverordening is de opbouw van het bedrag van bewaring van voertuigen een vast bedrag vermeerderd met een bedrag per etmaal. In praktijk blijkt dit onduidelijk en dit leidt tot discussies bij de berger wanneer voertuigen worden opgehaald. 

De opbouw wordt daarom versimpeld naar alleen een bedrag per etmaal voor de bewaring. Ook zijn de kosten van de berger sinds 2016 aanzienlijk gestegen. Er wordt voorgesteld voor de kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats € 100 als basistarief te maken plus € 175 overbrengkosten. De kosten van het bewaren van een voertuig gaan vanaf het tweede etmaal € 10 per volgend etmaal of deel daarvan bedragen.

Indien de eigenaar van een voertuig het voertuig verwijdert voordat met de overbrenging een aanvang wordt gemaakt bedragen de kosten verbonden aan de voorbereiding van de overbrenging € 100. Nu is het basistarief nog € 48 en bedragen de overbrengkosten nog € 125. Pas vanaf het vierde etmaal wordt een verhoging van € 10 per volgend etmaal of deel ervan berekend.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!