Alkmaar · 22 mei 2024

Vernieuwing erfpachtregels houdt gemoederen in Alkmaar bezig

De aangekondigde vernieuwing van de regels voor erfpacht houden de gemoederen onder de 6.000 erfpachters in Alkmaar bezig. GroenLinks en PvdA vroegen eerder al om opheldering over de voorgestelde tijdelijke afkoopregeling erfpacht, maar worden nu opnieuw benaderd door erfpachters die niet weten waar ze aan toe zijn.

Erfpachters vinden het vooral verwarrend dat niet duidelijk is waar hun mening in het vroegtijdig opgestarte participatie precies over gevraagd wordt. De eerste twee van die bijeenkomsten zijn inmiddels ook uitgesteld, hetgeen wantrouwen opwekt.

Ook het uitstel van een collegebesluit hierover, dat gepland stond voor 7 mei, helpt daarbij niet.

Daarnaast blijkt de tijdelijke afkoopregeling tot onduidelijkheid leiden. Tenminste één erfpachter die hier gebruik van wilde maken kreeg, naar eigen zeggen, te horen dat deze regeling inmiddels alweer ‘bevroren’ is in afwachting van het nieuwe beleid.

De partijen stellen voor een raadsinformatiebijeenkomst te organiseren, waarbij ook inwoners uitnodigen en de woningcorporaties worden uitgenodigd.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!