Heiloo · 2 maart 2024

Gemeente Heiloo in zwaar weer

Met de komst van het inmiddels bekende financiële ‘ravijnjaar’ van 2026, moet de gemeente Heiloo dringend op zoek naar manieren om te bezuinigen. In 2026 komen de meeste Nederlandse gemeenten in financieel zwaar weer door het korten op de uitkering aan de gemeenten door het Rijk.

Voor de gemeente Heiloo geldt dat de tekorten al in 2025 gaan optreden. Voor Heiloo gaat het vanaf 2026 om een totaal tekort van circa 5 miljoen. Op 4 maart gaat het college met de raadscommissie in gesprek.

Voorzorgsmaatregelen

Wethouder Financiën Rob Opdam: “De inventarisatie die we nu doen is eigenlijk van grof naar fijn. We hebben eerst op hoofdlijnen gekeken waar er eventueel mogelijkheden zijn, maar we moeten ook nadenken of we activiteiten kunnen uitstellen, of helemaal niet (meer) te doen. Dat gaan we met de commissie bespreken. Het college heeft in een bespreeknotitie aangegeven waaraan gedacht kan worden maar uiteraard maakt de raad een eigen afweging en keuze. We willen in een vroeg stadium met de raad in gesprek zodat de raadsfracties op tijd keuzes kunnen maken als het geld van het Rijk er niet komt. Het zijn maatregelen om ervoor te zorgen dat we in 2026 niet ineens met grote problemen zitten.”

Bespreking in commissie en gemeenteraad

Op maandag 4 maart wordt het eerste voorstel besproken in de commissievergadering. Op 15 april is er een raadsinformatieavond. Dan wordt er uitleg gegeven over de verdere ontwikkeling van het eerste voorstel. Op 13 mei is er weer een commissievergadering. Het college gaat dan opnieuw met de raadscommissie in gesprek om vervolgstappen te bespreken over de aanpak van de bezuinigingen.

Op 26 juni is er een raadsinformatieavond over de kadernota 2025, en op 8 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de kadernota. In de kadernota wordt met weinig details beschreven hoe de gemeente in 2025 de begroting wil oplossen. In november wordt de begroting 2025 vastgesteld. Wethouder Opdam: “Hoe we de begroting rond krijgen is nog van heel veel dingen afhankelijk, onder andere de meicirculaire van het Rijk. Daarin geeft het Rijk aan hoeveel geld de gemeente het komende jaar zal ontvangen.”

error: Content is protected !!