Noord-Holland · 11 juli 2023

Herstelwerkzaamheden na storm Poly nog in volle gang

Wandelen door het bos nog te gevaarlijk

Storm Poly heeft veel schade aangericht. Niet alleen in de duingebieden van PWN, maar ook op andere plekken in Noord-Holland waar door omgevallen bomen lekkages zijn ontstaan. 

PWN is op maximale capaciteit aan het werk om haar natuurgebieden weer toegankelijk te maken en drinkwaterleidingen te repareren. De storing in Limmen is inmiddels verholpen.

In het duingebied zijn de opruimwerkzaamheden nog steeds in volle gang. De verharde paden zijn inmiddels grotendeels weer toegankelijk. De komende dagen gaat PWN verder met het vrijmaken van de onverharde paden en daarna met de ruiterpaden. 

Dit neemt nog wel wat tijd in beslag, want er moeten veel omgevallen bomen en afgevallen takken verwijderd worden op soms moeilijk bereikbare plekken. Zodra de duingebieden weer goed toegankelijk zijn, laat PWN dit weten.

error: Content is protected !!