Noord-Holland · 10 september 2023

Onderzoek naar watergebruik 30 bedrijven Noord-Holland

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied deed samen met Waternet en PWN in opdracht van de provincie Noord-Holland onderzoek naar het watergebruik van bedrijven in de provincie.

Hiervoor zijn 30 bedrijven die horen tot de grootste watergebruikers in de provincie geïnterviewd. Ook zijn tijdens de gesprekken waterprofielen ingevuld. 

Een waterprofiel maakt inzichtelijk welk water voor welk doel, in welke kwaliteit en in welke hoeveelheid wordt gebruikt.  Daarmee worden kwetsbaarheden door bijvoorbeeld extreme droogte en de effecten van een watertekort op het bedrijf inzichtelijk.

De droogte van 2018 toonde de kwetsbaarheid van het watersysteem aan. In dat jaar werd op diverse plekken (economische) schade geleden en overlast ervaren door een tekort aan water of een ontoereikende kwaliteit. 

De verwachting is dat lange periodes van droogte vaker zullen voorkomen door klimaatverandering en de toenemende watervraag. 

Om in de toekomst schade en overlast te voorkomen of te beperken, is het van belang om te beschikken over een goede informatievoorziening. Onderdeel hiervan is inzicht krijgen in het verbruik en de toepassing van water bij industriële gebruikers. 

De opgedane kennis in deze studie wordt gebruikt om het beleid te verbeteren voor de verdeling van water in tijden van schaarste.

error: Content is protected !!