Regio · 27 september 2023

Aandeel hernieuwbare energie toegenomen

Het energieverbruik in Noord-Holland is sinds 2015 vrijwel gelijk gebleven, terwijl de opwek van hernieuwbare energie blijft stijgen. 

Dit blijkt uit het dashboard energietransitie van de provincie Noord-Holland. Het gebruik van hernieuwbare energie zorgde vanaf 2015 voor een afname van de CO2-uitstoot met 18%. 

In 2022 was de productie van windenergie in de provincie bijna drie maal zo groot als in 2019. Deze toename is grotendeels te danken aan het Prinses Ariane windpark in Wieringermeer. Dit windpark bestaat uit 82 windmolens en wekt voldoende stroom op om 370.000 huishoudens van groene stroom te voorzien.

De ambitie van energieregio Noord-Holland Noord is om 3,6 TWh aan zon- en windenergie te produceren in 2030. Dat is een verdubbeling van de huidige opwek. De energieregio Noord-Holland Zuid gaat voor 2,7 TWh, ongeveer drie keer zo veel als nu.

Het dashboard is niet alleen op provincieniveau te raadplegen, maar ook per energieregio; Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord en de deelregio’s daarbinnen. 

In het dashboard zijn onder andere de gerealiseerde en geplande grootschalige zonprojecten en wind op landprojecten te zien. 

Het dashboard Energietransitie van de provincie Noord-Holland is grotendeels afgeleid van de regionale Klimaatmonitor van het Rijk.

Meer informatie: https://energietransitie-nh.incijfers.nl

Foto: Afval Energiecentrale Alkmaar

error: Content is protected !!