Alkmaar · 13 oktober 2023

PWN werkt niet mee aan opvang af te schieten herten in Hertenkamp Alkmaar

Op verzoek van de fractie BAS heeft de gemeente Alkmaar aangeboden om de 4 tot 5 herten die de provincie wil afschieten op te vangen in de Hertenkamp. De provincie vindt dat deze er niet thuishoren en adviseert om vanuit het perspectief van dierenwelzijn deze dieren niet in een hertenkamp te plaatsen.

Vanuit de Wet Natuurbescherming is er echter geen verbod om de herten op te vangen.
Als de gemeente Alkmaar de herten wil opvangen dan zal de gemeente met PWN tot afspraken over het vangen moeten komen en de daarvoor benodigde vergunningen moeten regelen. PWN heeft echter aangegeven niet mee te willen werken aan het vangen van de sikaherten om ze in het hertenkamp van Alkmaar onder te brengen.

Belangrijkste argument hierbij is dat deze verwilderde dieren opgesloten worden in een hertenkamp na het eventuele vangen van de dieren wat hen veel stress zal geven. Omdat het zogenaamde exoten betreft moeten er ook nog aanvullende maatregelen getroffen worden om de beesten zich niet te laten voortplanten. Alle betrokken partijen hebben aangegeven dat het welzijn van de herten niet gediend is met plaatsing in een hertenkamp.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!