Alkmaar · 15 september 2023

Vervangen asfalt Kennemersingel tot Bergerhoutrotonde: straat afgesloten 25-29 september

De Kennemersingel tot aan de rotonde Bergerhout krijgt een nieuwe asfaltlaag; het wordt vervangen door geluidsreducerend asfalt. Daarbij worden de fietsstroken verbreed. De werkzaamheden vinden plaats op maandag 25 tot en met donderdag 28 september. Tijdens deze dagen is de straat afgesloten voor verkeer. 

Aanleiding

Het asfalt is beschadigd en moet vervangen worden. De nieuwe laag asfalt (geluidsreducerend asfalt) zal stiller zijn. En de fietsstroken worden verbreed. 

Planning en werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag t/m donderdag tussen 06:30 tot 17:30 uur. We vervangen het asfalt op de Kennemersingel tot de rotonde, zie ook de afbeelding hieronder voor het werkgebied. Eerst wordt de oude asfaltlaag verwijderd en de rioolputten aangepast. Het werk eindigt met het aanbrengen van de putranden en wegmarkering.

Omleidingen

Tijdens deze werkzaamheden is het niet mogelijk om gebruik te maken van de rijweg, parkeervakken gelegen aan de Kennemersingel en het fietspad. 

Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de Kennemerstraatweg, Prinses Julianalaan en de Westerweg. Fietsers kunnen via het centrum rijden. De omleidingsroute is aangegeven met gele borden. Voetgangers kunnen via het trottoir langs het werkgebied lopen. Gedurende de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet. 

De 2 bushaltes op de Kennemersingel tussen de Kennemerstraatweg tot en met de Bergerhoutrotonde vervallen. Kijk voor actuele informatie op de website van Connexxion: connexxion.nl
Op 27 september rijdt er tussen het station en Noordwest Ziekenhuis Alkmaar van 07.00 tot 19.00 uur elk kwartier een busje van Taxi Zwart. Het busje vertrekt op station Alkmaar vanaf bushalte L (Stationsweg). Bij Noordwest Ziekenhuis Alkmaar vertrekt het busje vanaf de bushalte op de Harddraverslaan tegenover de ingang van het ziekenhuis.

Meer informatie

Op deze website kunt u bij Wegwerkzaamheden meer informatie vinden over de werkzaamheden en exacte omleidingsroutes.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Dan kun je contact opnemen met Rick Boumans via RBoumans@stadswerk072.nl . Tijdens de werkzaamheden kan contact opgenomen worden met Dura Vermeer via asfaltonderhoudalkmaar@duravermeer.nl

error: Content is protected !!