Heiloo · 6 juli 2023

Gemeentebelangen Heiloo wil herstelplan bomen na storm

Gemeentebelangen Heiloo wil de gemeente via een motie vragen te inventariseren hoeveel bomen er onherstelbaar door de zomerstorm beschadigd zijn. Ook wil zij nader onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk deskundige naar de factoren die bepalend zijn geweest voor deze onherstelbare schade.

Daarbij valt te denken aan onder andere ondiepe plantgaten, slechte match boomsoort en bodemgesteldheid en gezondheidstoestand van bomen. Doel is om te komen tot een herstelplan voor het bomenbestand inclusief begroting.

Bron: Beatfm

error: Content is protected !!