Alkmaar · 6 juli 2023

Gasbesparingen leiden tot laagste energieverbruik sinds 1990

Gasbesparingen leiden tot laagste energieverbruik sinds 1990

In 2022 is in Nederland 10% minder energie verbruikt dan in 2021. In totaal werd 2732 PJ (petajoule) energie verbruikt, het laagste niveau sinds 1990.

Het verbruik van aardgas daalde zelfs met 21% ten opzichte van 2021, doordat aardgas-intensieve activiteiten, zoals bij productie of in huis zijn verminderd.

De energiemix van Nederland bestaat uit olie, aardgas, kolen, hernieuwbare energie en overige energiedragers, zoals kernenergie en afval.

Het gemiddelde aandeel aardgas in de energiemix in de periode van 1990 tot en met 2022 was 45%, met als hoogtepunt 50% in 1991. In 2022 was het aandeel met 36% het laagst.

Het olieverbruik is 4% gedaald in 2022 ten opzichte van 2021. Olie heeft nu een aandeel van 39% in de energiemix. Daarnaast daalde ook het verbruik van olie als grondstof.

Hernieuwbaar, kolen en de overige energiedragers vormen samen het resterende kwart van de energiemix. Daarbij is het verbruik van kolen gelijk gebleven, terwijl het verbruik van hernieuwbare energie is gestegen.

error: Content is protected !!