Noord-Holland · 16 november 2023

Provincie Noord-Holland steeds populairder onder toeristen

Provincie Noord-Holland steeds populairder onder toeristen

Toeristen weten de weg naar Noord-Holland steeds makkelijker te vinden

De hotels, pensions, campings en vakantieparken in Noord-Holland raken steeds voller. De provincie Noord-Holland is steeds meer in trek bij toeristen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die www.reischeck.nl onderzocht. In het afgelopen jaar (2022) verbleven er 12.814.000 gasten in Noord-Hollandse vakantieaccommodaties. Dat is ruim 10% meer dan in 2015. Er kwamen niet alleen meer gasten, ze bleven gemiddeld ook langer slapen: het aantal overnachtingen nam sinds 2015 toe met 26,1% naar 32.252.000. Hotels en pensions zorgen voor de meeste overnachtingen (23.251.000), gevolgd door vakantieparken (5.597.000), campings (3.224.000) en groepsaccommodaties (180.000).

Snel herstel na corona jaren

Door het coronavirus nam het aantal gasten dat naar Noord-Holland kwam in 2020 (6.427.000) en 2021 (6.598.000) fors af. Opvallend is dat dit in 2022 weer snel hersteld is. In het afgelopen jaar kwamen er 12.814.000 gasten naar Noord-Holland, hiermee is de provincie alweer een heel eind op weg naar het niveau van het pre-coronajaar 2019 toen er ruim 15.000.000 gasten naar Noord-Holland kwamen.

Ook 2023 een uitstekend jaar voor toerisme in Noord-Holland

Volgens het NBTC Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen trekt het toerisme in Nederland verder aan. Er komen steeds meer internationale gasten naar Nederland en ook Nederlanders blijven graag op vakantie in eigen land gaan. Dit zien we ook terug in de voorlopige toerismecijfers van Noord-Holland in 2023. In de eerste 8 maanden van 2023 verwelkomde Noord-Holland al 10.538.000 gasten: een toename van 27,3% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Hiermee stevent de provincie af op een nieuw bezoekersrecord, zelfs meer dan het jaar 2019.  

Waar komen de toeristen die naar Noord-Holland komen vandaan?

De Noord-Hollandse accommodaties worden vooral gevuld door Nederlandse vakantiegangers. In 2022 bezochten 4.868.000 (38,0%) Nederlandse gasten de provincie. De overige 7.946.000 (62,0%) gasten komen uit het buitenland. Veruit de meeste buitenlandse gasten zijn afkomstig uit Duitsland, gevolgd door Amerika en het Verenigd Koninkrijk. De volledige top-5 vind je hieronder.

Top-5 herkomst buitenlandse gasten provincie

1. Duitsland (1.933.000 gasten)

2. Amerika (1.288.000 gasten)

3. Verenigd Koninkrijk (966.000 gasten)

4. Frankrijk (568.000 gasten)

5. Azië (534.000 gasten)

Toename aantal logiesaccommodaties in Noord-Holland

Net als het aantal gasten is ook het aantal logiesaccommodaties de laatste jaren gestegen. In 2017 telde de provincie Noord-Holland nog 1340 accommodaties, eind 2022 waren dit er 1480, een toename van ruim 10%. De groei wordt vooral veroorzaakt door een stijging van 15,0% van het aantal hotels, pensions en jeugdaccommodaties (van 888 in 2017 naar 1021 in 2022). Het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties (dit zijn campings, vakantieparken en groepsaccommodaties) is sinds 2017 vrijwel hetzelfde gebleven (van 452 in 2017 naar 459 in 2022).

Kaarten en grafieken te gebruiken bij het artikel

Provincie Noord-Holland steeds populairder onder toeristenProvincie Noord-Holland steeds populairder onder toeristen

Provincie Noord-Holland steeds populairder onder toeristen

error: Content is protected !!