Alkmaar · 5 oktober 2023

Gemeente nodigt alle Alkmaarders uit voor receptie 6 oktober

Gemeente nodigt alle Alkmaarders uit voor receptie 6 oktober

Aan de vooravond van de viering van Alkmaar Ontzet vindt op 6 oktober in de Grote Kerk de traditionele 8 October receptie plaats. Het college van B&W nodigt alle Alkmaarders uit hierbij aanwezig te zijn.

Wanneer: vrijdag 6 oktober 2023

Waar: Grote Kerk

Hoe laat: 20:30 -22:30 uur

Tijdens de receptie is er gelegenheid om het college van B&W, het bestuur van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet en elkaar een goed ontzet te wensen.

450 jaar Alkmaar Ontzet

Op 8 oktober 1573 was Alkmaar de eerste stad in Nederland, die de Spanjaarden wist te verslaan. Bij Alkmaar begint de Victorie. De victorie op de Spanjaarden is misschien wel het belangrijkste element van de collectieve identiteit van Alkmaar. Dat vieren en herdenken we ieder jaar. Dit jubileumjaar van 450 jaar Ontzet, waren er vele activiteiten voor en door Alkmaarders. Centraal daarbij stonden de vier V’s. Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. Ter gelegenheid van het jubileumjaar heeft kunstenaar Fiona Tan het grote raam aan de zuidkant van de Grote Kerk voorzien van glas in lood. Door het schenken van een glastegel of paneel konden Alkmaarders een bijdrage leveren aan dit kunstwerk dat “het licht van de Vrijheid” heet. Op zondag 8 oktober kan iedereen tussen 11:30 en 15:00 uur het licht van de Vrijheid komen bewonderen. Zie: Onthulling op 8 oktober! – Het Grote Raam

Stedelied

Uiteraard zingen we tijdens de receptie met elkaar het Stedelied. Ook reikt de 8 October Vereeniging de jaarlijkse vrijwilligersprijs uit aan een persoon of organisatie die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de viering van Alkmaar Ontzet.

Graag tot ziens op vrijdagavond 6 oktober.

error: Content is protected !!