Alkmaar · 4 juli 2023

Voedselbank Alkmaar blij met steun Rotary

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken bieden tijdelijke ondersteuning door het verstrekken van gratis voedselpakketten aan burgers die, om veelal financiële redenen, een periode niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien zodat ze weer op eigen benen kunnen staan.

Om de klanten van Voedselbank Alkmaar van voldoende eten te kunnen voorzien, haalt zij levensmiddelen van bedrijven, instellingen en particulieren op. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu hiermee minder wordt belast. Dankzij inzamelingsacties en gulle bijdrages van organisaties als Rotary Alkmaar is de Voedselbank in de gelegenheid om te sparen voor de broodnodige vervanging van de koelvrachtwagen.

Hier zijn is de Voedselbank Alkmaar namens de klanten en vrijwilligers heel dankbaar voor!

error: Content is protected !!