Dijk en Waard / Noord-Holland · 20 juli 2023

Uitbreiding Oogcentrum Noordholland

Uitbreiding Oogcentrum Noordholland

Wethouder Nils Langedijk heeft deze week namens gemeente Dijk en Waard zijn handtekening gezet onder twee intentieovereenkomsten die betrekking hebben op de ontwikkeling van de Gildestraat in het nieuwe Stationskwartier. 

Samen met de wethouder tekenden directeur Rob Wouters van Oogcentrum Noordholland en eigenaar Marcel van het Hof van Intersko een intentieovereenkomst over nieuwbouw op het terrein naast het huidige onderkomen van Oogcentrum Noordholland aan de Gildestraat. 
Dit braakliggende terrein is eigendom van de gemeente. 

Oogcentrum Nederland wil uitbreiden. Intersko, gespecialiseerd in medische maatwerkschoenen, zoekt een nieuw gebouw voor een showroom en verkoopactiviteiten. Het bedrijf, dat de huidige werklocatie aan de Industriestraat heeft verkocht om ruimte te maken woningbouw, wil ruimte huren in de nieuwbouw van Oogcentrum Noordholland. 

Zorgcluster

De gemeente ziet mogelijkheden om op de braakliggende grond aan de Gildestraat zowel de uitbreiding van Oogcentrum Noordholland als de verplaatsing van Intersko te realiseren. 
Beide ondernemers hebben een bovenregionale functie. Hierdoor ontstaat een specialistische zorgcluster nabij een OV-knooppunt. De komende periode worden de plannen in samenwerking tussen de partijen verder ontwikkeld. 

Ook sloot de gemeente een intentieovereenkomst met Timpaan voor de herontwikkeling van Gildestraat 1. De overeenkomst werd getekend door wethouder Langedijk namens Dijk en Waard en directeur Ingeborg de Jong van Timpaan, dat is gespecialiseerd in vastgoed- en gebiedsontwikkeling. 

Woningbouw 

Timpaan wil op het terrein aan de Gildestraat 1 woningbouw realiseren met commerciële functies op de begane grond. 

Ook voor dit traject worden de plannen de komende tijd verder uitgewerkt.  De gemeente brengt de nieuwe initiatiefnemers, de bestaande ondernemers en eigenaren samen. De bedoeling is te komen tot een stedenbouwkundig plan op basis waarvan initiatiefnemers hun individuele bouwplannen verder kunnen ontwikkelen.

error: Content is protected !!