Alkmaar · 21 september 2023

Verkeersaanpassingen Korte Vondelstraat in Alkmaar vanwege ongevallen

Verkeersaanpassingen Korte Vondelstraat in Alkmaar vanwege ongevallen

Op de Korte Vondelstraat in Alkmaar worden op korte termijn verkeersaanpassingen uitgevoerd. Op het wegvak tussen het Hooftplein en de Limmerhoek geldt een maximale snelheid van 50 kilometer per uur en is het wegprofiel smal. Daardoor gebeuren daar een naar verhouding veel ongelukken. Om die reden worden nu maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur vanaf de Limmerhoek tot en met het kruispunt Hooftplein. Dit sluit aan op de Bierkade ten noorden van de Limmerhoek waar al een 30 kilometer per uur limiet geldt. In september worden de nieuwe 30-verkeersborden geplaatst. 

Om aandacht te vragen voor de gewijzigde situatie en automobilisten te wijzen op hun snelheid worden snelheidsdisplays opgehangen. Ook de weginrichting zal orden aangepast. Deze aanpassingen worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden die al gepland stonden. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het vierde kwartaal van dit jaar.

Bron en foto: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!